نشست ملی نهادهای ادبی – فرهنگی افغانستان

نشست ملی نهادهای ادبی – فرهنگی افغانستان

  • May 26, 2022
  • از 8:30 صبح الی 09:00 بعد از ظهر
  • باغ بابر،کابل افغانستان
SHARE[addtoany]
2022-5-26 8:00 am 2022-5-26 9:00 am Europe/London نشست ملی نهادهای ادبی – فرهنگی افغانستان باغ بابر،کابل افغانستان
save event to calendar
past event
0