نشست مشورتی جامعۀ مدنی زون مرکزی

نشست مشورتی جامعۀ مدنی زون مرکزی

  • June 16, 2022
  • از 8:30 صبح الی 3:00 بعد از ظهر
  • ولایت بامیان
  • +93 78 123 3034
SHARE[addtoany]
2022-6-16 8:00 am 2022-6-16 04:00 pm Europe/London نشست مشورتی جامعۀ مدنی زون مرکزی ولایت بامیان
save event to calendar
past event
0