مشورت استراتیژیک با جامعۀ مدنی در مورد روند صلح (دور دوم)

مشورت استراتیژیک با جامعۀ مدنی در مورد روند صلح (دور دوم)

  • July 5, 2021
  • 08:00 am to 3:00 pm
  • کابل
SHARE[addtoany]
2021-7-5 08:00 am 2021-7-5 3:00 pm Europe/London مشورت استراتیژیک با جامعۀ مدنی در مورد روند صلح (دور دوم) کابل
save event to calendar
past event
0