ما کی هستیم

میکانیزم افغانستان برای صلح همه شمول چه نوع میکانیزمی است؟

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول یک میکانیزم باز، قابل دسترس و افغان محور بوده که به مردم افغانستان به‌طور منظم، بی‌طرفانه و غیرجانبدارانه  زمینه سازی می‌کند که در هرچه بیشتر همه‌شمول ساختن صلح و پروسۀ صلح نقش فعال و مرکزی را  ایفا نمایند.

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول نگرانی‌ها و خواست‌های تمام افغان‌ها را از طریق انجام مشوره‌ها،گردآوری معلومات از سراسر کشور و نیز انجام نظرسنجی و تحلیل نظریات و پیشنهادات برای تکمیل خلاهای موجود راه اندازی خواهد کرد و به همین ترتیب از دسترسی بیشتر مردم به میز مذاکره اطمینان حاصل خواهد کرد. میکانیزم  همه ‌شمول  همچنان ‌می‌تواند چتری را به‌میان‌آورد که از طریق آن مردم عام با مذاکره کنندگان از نزدیک دیدار کرده بتوانند. یکی از وظایف مهم میکانیزم همه‌شمول کسب اطمینان از دسترسی و مطلع ساختن افغان‌ها در مورد پیشرفت‌ها و موضوعات اجندا در میز مذاکرات است.

در میکانیزم همه‌شمول چه کسانی دخیل هستند؟

میکانیزم همه‌شمول از سوی مجتمعی از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان به‌شمول بزرگان محلی، فرهنگی و دینی، زنان، جوانان و قربانیان خشونت از سراسر افغانستان تأسیس شده است و می‌خواهد به‌صورت منظم، بي طرفانه و غیر جانبدارانه میان شهروندان افغانستان و نمایندگان  شان در محل مذاکرات ارتباط برقرار نماید. 

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول دارای یک شبکۀ وسیع شرکای نهاد‌های جامعه مدنی در  سراسر افغانستان است و در بخش دسترسی به ولایات و ولسوالی‌ها در افغانستان از این شبکه‌ها استفاده می‌نماید که تحت حمایت دارالانشا (که از‌ سوی دو مدیر عامل اداره می‌شود)، بورد تخنیکی مشاورین و کمیتۀ رهبری قرار دارد. این میکانیزم ساختار دسترسی خود را به‌مناطق دور‌ دست در افغانستان از طریق زون‌های منطقوی و شبکه‌های ولایتی تضمین خواهد کرد.

میکانیزم همه‌شمول روی کارکردهای موجود، ابتکارات و پروژه‌های جامعه مدنی اتکأ می‌نماید و در راستای انتقال نگرانی‌ها و خواست‌ها تمام افغان‌ها در مورد پروسۀ صلح همکاری می‌نماید.

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول چه وقت تأسیس و افتتاح گردید؟

میکانیزم همه‌شمول براساس خواست‌های گسترده، متعدد و مکرر جامعۀ مدنی افغانستان برای ایجاد میکانیزمِی که شمولیت تمام افغان‌ها را در پروسۀ صلح تضمین کرده بتواند، تأسیس شد. میکانیزم همه‌شمول از سال ۲۰۱۹ برای ایجاد و انکشاف ساختار ثابت و شبکۀ نیرومند جامعه مدنی تلاش می‌ورزد که به‌عنوان یک ساختار قدرتمند ملی ظاهر گردد.

میکانیزم همه‌شمول در بخش انکشاف خودی جلسات مشورتی را با ۱۵۰ گروه و نهاد جامعه مدنی از سراسر افغانستان انجام داده، فشردۀ تحقیقات مهم را در مورد پروسۀ صلح افغانستان جمع‌آوری کرده و همچنان در ماه مارچ ۲۰۲۰  جلسۀ دادخواهی را در بروکسل برگزار کرده بود که در آن اعضای منتخب جامعه مدنی افغانستان به‌طور مستقیم به مقامات ارشد اتحادیۀ اروپا روی ضرورت پروسۀ همه‌شمول صلح تأکید ورزیدند. سند اصول اساسی میکانیزم همه‌شمول در نتیجۀ مشورت‌ها در افغانستان با علما، زنان، جوانان، قربانیان جنگ از سراسر کشور، افغان‌های مقیم در اروپا و مطالعهء خلاصۀ تحقیقات سه سال در مورد صلح ترتیب گردیده است. اصول اساسی برای جوانب‌ مذاکره کننده و همه گروه‌های ثالث رهنمایی می‌کند که چگونه روی تمام‌ موضوعات اساسی، میکانیزم‌ها و اصول لازم مذاکره تمرکز نمایند که منتج به برقراری آتش بس دائمی، اداره و خدمات منظم عامه به تمام مردم افغانستان و بازگشت افغانستان به انتقال سیاسی منظم، صلح آمیز و فراگیر گردد.

میکانیزم همه‌شمول در کجا کار می‌کند؟

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول برای دسترسی به مردم از زون‌ها و شبکه‌های ساحوی استفاده می‌نماید که به ۳۴ ولایت و به سطح ولسوالی‌ها دسترسی دارند. زون‌های ساحوی و شبکه‌های ولایتی اطمینان حاصل خواهند کرد که میکانیزم همه‌شمول کابل محور نبوده، بلکه به سراسر افغانستان دسترسی دارد. میکانیزم همه‌شمول برای کسب اطمینان از این که شبکه‌های جامعه مدنی آنچه را قبلآ انجام داده اند، تکرار نکنند، از میتود کاسگید (مرتبه به مرتبه) استفاده می‌کند و در عوض به‌عنوان یک دفتر ارتباط برای هماهنگی و انتقال نتایج تلاش‌های آن‌ها عمل می‌کند.  

چرا به میکانیزم همه‌شمول ضرورت است؟

جوامع، نهادها و افراد در سراسر افغانستان در چندین دهۀ گذشته با شیوه‌های مختلف در سطوع متعدد برای آوردن صلح تلاش ورزیده اند. هرچند این تلاش‌ها از طریق ابتکارات آموزشی، برنامه‌های ورزشی یا هنری راه اندازی شده است؛ اما بیانگر عزم و ارادۀ قاطع مردم افغانستان برای صلح است. میکانیزم همه‌شمول تنوع صداهای  گوناگون را در افغانستان درک می‌کند و می‌داند که ایجاد شرایط برای صلح پایدار، به مشارکت و سهم گستردۀ تمام کسانی نیاز دارد که می‌خواهند نگرانی‌ها و خواست‌های شان شنیده شود. 

 

میکانیزم همه‎شمول روش‌های متعدد اتصال به این میکانیزم را از طریق مشوره‌ها، تماس مستقیم، شبکۀ دیجیتلی به‌چندین زبان، خدمات پیام‌های کتبی و صوتی و به‌شکل مستقیم از طریق دفاتر ساحوی، با پوشش سرتاسری و حضور در ولایت و ولسوالی‌های کشور پیشکش می‌کند. برعلاوه، این میکانیزم نظریات و پیشنهادات، و معلومات جدید در مورد دیدگاه‌های مردم را از طریق سروی و نظرسنجی جمع‌آوری نموده، تحلیل و تجزیه می‌نماید و تا حد امکان تمام معلومات را دسته بندی خواهد کرد تا مطمئن شود که موضوعات اقلیت‌ها فراموش نگردد. میکانیزم همه‌شمول به‌صورت  آشکار و فعال در دخیل ساختن افراد جوامع منزوی و اقلیت‌ها تلاش می‌ورزد که برای مشارکت آن‌ها استراتیژی‌های متفاوتی ترتیب دهد و موانع در برابر افراد گروه‌های  مشخص از میان برداشته شود.   

 

میکانیزم همه‌شمول در وصل مستقیم افغان‌ها  با میز مذاکره کار می‌کند، و نه تنها برای کسب اطمینان از همه‌شمول بودن پروسه، بلکه دستیابی به نتیجه قابل قبول نیز تلاش می‌ورزد. 

 

اتحادیه اروپا از میکانیزم همه شمول برای صلح افغانستان به‌عنوان یک میکانیزم مستقل حمایت می‌کند. علاوه بر این، اتحادیۀ اروپا طی چندین دهۀ گذشته از روند دولت سازی در افغانستان به‌صورت دوامدار حمایت نموده و روی مشارکت ارزشمند با افغانستان و تأکید بر حقوق بشر و دموکراسی تمرکز کرده است. این میکانیزم براساس ارزش‌های مشترک و مشارکت عمیق اتحادیۀ اروپا و مردم افغانستان برای ایجاد ارتباط مستقیم به میزه مذاکره سعی می‌ورزد و از همه شمولیت و مسئولیت مشترک در پروسۀ صلح و نتیجه آن اطمینان حاصل خواهد کرد.