تیم ما

مسعود کړوخیل

Categories: Dari AMIP Directorate

رئیس و یکی از بنیان‌گذاران دفتر ارتباط است. این دفتر در سال 2003 در کابل، پایتخت افغانستان تأسیس شده است. اقای کړوخیل از بدو تأسیس موسسه برای هماهنگی نهادهای محلی و دولتی در راستای ترویج حکومتداری خوب، دسترسی به عدالت، بهبود معیشت و جامعه مدنی در تمام افغانستان، سعی و تلاش ورزیده است. او سند ماستری خود را در رشتۀ اداره و تجارت از پوهنتون پرستون اسلام آباد، پاکستان به دست آورده است و یک ماموریت تحقیقی را در مرکز تحقیقاتی توسعۀ بن، نیز انجام داده است.

مسعود کړوخیل

رئیس و یکی از بنیان‌گذاران دفتر ارتباط است. این دفتر...

مریم صافی

Categories: Dari AMIP Directorate

مریم صافی رئیس و بنیان‌گذار نهاد پژوهش و توسعه است که یک نهاد مستقل و تحقیقاتی پالیسی ساز و آموزشی مستقر در کابل، افغانستان است. خانم صافی از یک دهه بدین‌سو در بخش تحقیق، آموزش پالیسی، انکشاف استراتیژی، و تجربۀ رهبری در اعمار صلح داشته و با نهادهای جامعۀ مدنی، نهادهای ملی، سازمان‌های چند جانبه، مراکز فکری و نهادهای علمی در افغانستان، آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا و امریکای شمالی کار کرده است. او در مورد روند صلح افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان آتلانتیک شمالی در مقر ناتو و مجمع سازمان ملل متحده، گزارشات مختصر ارائه کرده است و در این مورد به‌شکل دوامدار به مجلات و رسانه‌های منطقوی و بین المللی می‌نویسد. او همچنان در پوهنتون امریکایی افغانستان در رشتۀ صلح و حل منازعه تدریس می‌کند و عضو هیئت تحریر نشریۀ صلح است که یک مجلۀ آسیای جنوبی در اعمار صلح است.

مریم صافی

مریم صافی رئیس و بنیان‌گذار نهاد پژوهش و توسعه است...

مریم درانی

Categories: Dari steering

رئیس و بنیان گذار انجمن فرهنگی زنان” بی بی خدیجۀ کبرا”  است و به‌عنوان مدافع حقوق زنان در قندهار فعالیت می‌کند. خانم درانی نخست در سال 2005 و بعداً در سال 2009 به‌عنوان عضوی شورای ولایتی قندهار انتخاب شد و یکی از چهار خانم در این شورا بود. او طرفدار صلح و حقوق زنان و دختران در جامعۀ افغانستان و همچنان خواهان حقوق اساسی مدنی برای تمام شهروندان کشور است.

مریم درانی

رئیس و بنیان گذار انجمن فرهنگی زنان” بی بی خدیجۀ...

عبدالمجیب خلوتگر

Categories: Dari steering

خبرنگار و رئیس دفتر “نی” حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان است. آقای خلوتگر در کنار فعالیت‌های خبرنگاری، در جریان 15 سال گذشته مدافع آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها بوده است. او در گروه کاری قانون رسانه‌ها نقش اساسی ایفا نموده است؛ این گروه متشکل از 15 تن از متخصصین رسانه‌ها است که برای بهبود قانون رسانه‌ها در افغانستان تلاش‌ می‌ورزند و در راهکار موازین اخلاقی خبرنگاران که نخستین بار برای سکتور رسانه ای در افغانستان طرح شده است، نیز همکاری نموده است.

عبدالمجیب خلوتگر

خبرنگار و رئیس دفتر “نی” حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان...

امید شریفی

Categories: Dari steering

رئیس و بنیان گذار گروه هنرسالار است، که هدف این حرکت مردمی هنرمندان و رضاکاران آوردن تغییر‌اجتماعی در رفتار مردم از راه هنر و فرهنگ می‌باشد.  شریفی در کنار نشر مجلۀ دیپلومات که جدیداً در کابل تأسیس گردیده است، ریاست وارتیستس و کافۀ هنری ریبل را نیز به عهده دارد . 

امید شریفی

رئیس و بنیان گذار گروه هنرسالار است، که هدف این...

میرویس وردک

Categories: Dari steering

رئیس نهاد آموزش صلح و تحقیق است که در تطبیق پروژه‌های تحقیقاتی و ارزیابی سهم فعال و رزنده داشته است. نامبرده یک محقق و متخصص توسعه است که در کار با نهادهای کمک کننده در افغانستان در حدود بیست سال تجربه دارد و در اجرای پروژه‌های امنیت بشری، توسعۀ جامعه، اعمار صلح، حل منازغه و انکشاف جامعه مدنی کار نموده است. اقای وردک سند ماستری خود را در سال 2005 در رشتۀ احیای جوامع پس از جنگ از پوهنتون یورک به‌دست آورده است.

میرویس وردک

رئیس نهاد آموزش صلح و تحقیق است که در تطبیق...

ماری اکرمی

Categories: Dari steering

رئیس شبکۀ زنان افغانستان است او قبل از این مدیر اجرائیوی مرکز توسعه مهارت های زنان افغان بود، سازمانی که نخستین خانۀ امن را برای زنان آسیب پذیر در سال ۲۰۰۳ ایجاد کرد. برعلاوه ترویج مشارکت زنان در  ایجاد صلح و حل منازعه در جامعۀ، خانم اکرمی در دفاع و مبارزه برای شمولیت زنان در فرایند های سیاسی و پروسۀ صلح تلاش ورزیده است که از آن جمله از شرکت ایشان در جرگه مشورتی صلح  ۲۰۱۰ و لویه جرگه در بارۀ روند صلح ۲۰۱۱  به عنوان مثال یاد کرده می‌توانیم.

ماری اکرمی

رئیس شبکۀ زنان افغانستان است او قبل از این مدیر...

منیژه وافق

Categories: Dari steering

بنیان گذار و رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، از  13 بدینسو تسهیل کنندۀ صلح از طریق تجارت است. او بنیان گذار چندین سازمان حمایت از توانمند سازی اقتصادی زنان از جمله صلح از طریق تجارت، کارآفرینان برجسته برای توسعۀ افغانستان بوده است که باعث به میان آمدن اتاق‌ تجارت و صنایع زنان افغانستان شد. تلاش‌ها و توصیه‌های او در سطح پالیسی‌های ملی باعث شد که  15تا 25 فیصد پارک‌های صنعتی به شغل‌های کوچک، متوسط و تجارت زنان اختصاص داده شود.

منیژه وافق

بنیان گذار و رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان،...

اورزلا نعمت

Categories: Dari steering

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است و یک فعال افغان و محقق اتنوگرافی سیاسی است. او مؤسس یک سازمان است و از 17 بدینسو با مردم مختلف، نهادهای ملی و      بین المللی کار نموده است. خانم اورزلا به عنوان هیئت مدیره در سازمان‌های متعدد توسعوی کار نموده است و به نمایندگی از افغانستان و زنان افغان در کنفرانس‌های ملی و بین المللی گوناگون اشتراک ورزیده است. خانم نعمت مدرک دوکتورا را در رشتۀ مطالعات توسعه از پوهنتون مطالعات شرقی و آفریقایی و  ماستری خود را در برنامه ریزی توسعه از پوهنتون کالج لند به دست آورده است.

اورزلا نعمت

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است و یک فعال...

معصومه جامی

Categories: Dari steering

مدافع حقوق زنان است و در راستای حقوق و آگاهی موضوعات حقوقی زنان فعالیت نموده است. او قبل از این، در بخش انکشاف دهات با  دفاتر هیبتات سازمان ملل و اویک ایفای وظیفه نموده است. خانم جامی مسئولیت شورای زنان ولسوالی زنده‌جان را به‌عهده دارد و به همین گونه به مدت دو سال در شورای انکشافی ولایتی منشی کمیتۀ حکومتداری خوب در ولایت هرات بوده است. خانم جامی مدرک لیسانس خود را از رشتۀ ادبیات دری پوهنتون هرات به‌دست آورده است.

معصومه جامی

مدافع حقوق زنان است و در راستای حقوق و آگاهی...

سید حسین انوش

Categories: Dari steering

رئیس اجرایوی شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر است. او با جامعۀ مدنی در بخش بلند بردن ظرفیت، مدیریت پروژه، ارزیابی و نظارت، دادخواهی و حقوق بشر، تجربۀ کافی دارد. اقای انوش یک فعال جامعۀ مدنی و مدافع حقوق بشر است. او مدرک ماستری را در رشتۀ امنیت و سیاست از آکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک به دست آورده است.

سید حسین انوش

رئیس اجرایوی شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر است. او...

رسول محمد

Categories: Dari steering

منشی و رئیس اسبق شورای شورای ولایتی خوست بود. قبل از این، او به حیث عضو کمیسیون حل منازعه با دفتر ارتباط در ولسوالی ټنی و همچنان ولسوال ولسوالی ټنی ولایت خوست ایفای وظیفه نموده است. او در بخش تحلیل و حل منازعۀ قومی تخصص دارد. در سال 1973 از دارالمعلمین ولایت کندوز فارغ گردیده و در سال 1968 از رشتۀ سیاسی اکادمی پولیس جمهوری لتوانیا سند فراغت به دست آورده است.

رسول محمد

منشی و رئیس اسبق شورای شورای ولایتی خوست بود. قبل...

عبدالحمید صفوت

Categories: Dari steering

رئیس اتحادیۀ نهادهای مدنی ولایت بلخ و موسسه همکاری و انکشاف از سال 2015 است. او قبل از این، با موسسه دیموکراسی و توسعۀ افغانستان کار می‌کرد. اقای صفوت مدرک ماستری را در رشتۀ علوم سیاسی از پوهنتون تهران، ایران به دست آورده است و افتخار نشر چندین تحقیق را نیز دارد.

عبدالحمید صفوت

رئیس اتحادیۀ نهادهای مدنی ولایت بلخ و موسسه همکاری و...

محمد ابراهیم تولا

Categories: Dari steering

صاحب امتیاز و مدیر مسؤل هفته نامه صدای شهروند بامیان و عضو شبکه جامعه مدنی و حقوق‌بشر است. او در بخش اعمار صلح، حقوق بشر، عناصر مردم سالاری، وضعیت کشور و حکومتداری خوب تجربۀ کافی داشته و با برنامۀ حمایت از مدافعان حقوق بشر با حمایت مالی اتحادیۀ اروپا و همچنان با موسسه عدالت برای صلح و دیموکراسی نیز ایفای وظیفه نموده است. اقای تولا مدرک لیسانس را در رشتۀ زبان و ادبیات از پوهنتون بامیان به دست آورده است.

محمد ابراهیم تولا

صاحب امتیاز و مدیر مسؤل هفته نامه صدای شهروند بامیان...

لیلما ناصری

Categories: Dari steering

بنیان گذار و رئیس موسسه عدالت افغانستان است و پیش از این با چندین سازمان ملی و بین المللی کار کرده است. خانم ناصری در بخش‌ مدیریت پروژه، تطبیق، ارزیابی و اجرای و همچنان دسترسی زنان به عدالت و مبارزه با افراد گرایی خشونت آمیز، تجربه کافی دارد. خانم ناصری مدرک لیسانس را در رشتۀ ادارۀ عامه از پوهنتون بین المللی برچم به دست آورده است.

لیلما ناصری

بنیان گذار و رئیس موسسه عدالت افغانستان است و پیش...

سمیع مهدی

Categories: Dari steering

سیمع مهدی در حال حاضر رئیس رادیو آزادی در افغانستان است و قبل از این با نهادهای مختلف به‌عنوان رئیس مرکز ژورنالیزم تحقیقاتی، مشاور استراتیژیک طلوع نیوز، ریس اجرائیه تلویزیون خورشید و رئیس خبر و امور فرهنگی تلویزیون 1 افغانستان، ایفای وظیفه نموده است. اقای مهدی از ساحات مختلف گزارش تهیه کرده است و با پالیسی سازان و رهبران مصاحبه انجام داده است و در راستای امنیت، سیاست، اقتصاد و سایر موضوعات اجتماعی افغانستان میزبان برنامه‌های تحلیلی بوده است. در سال 2012، او از بحر تهیۀ گزارشات عالی و شجاعانه جایزۀ معتبر روزنامه نگاری بین المللی نایت را از مرکز بین المللی روزنامه نگاران (ICFJ) دریافت کرد. اقای مهدی مدرک لیسانس خود را در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل دریافت کرده و مدرک ماستری خود را در رشتۀ روابط بین الملل از پوهنتون ماساچوست، بوستون امریکا دریافت کرده است.

سمیع مهدی

سیمع مهدی در حال حاضر رئیس رادیو آزادی در افغانستان...

راحله صدیقی

Categories: Dari steering

راحله صدیقی عضو کمیتۀ رهبری میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول، بنیان‌گذار و رئیس فرخنده ترست برای آموزش زنان افغان است. خانم صدیقی همچنان یکی از بنیان‌گذاران و عضو استراتیژیک شبکۀ زنان افغان بوده و از سال 1993 بدینسو، با نهادهای مختلف بین المللی وظیفه انجام می‌دهد. خانم صدیقی مدرک ماستری خود را در رشتۀ توسعۀ اجتماعی و معیشت پایدار از پوهنتون ریدینگ انگلستان به‌دست آورده است.

راحله صدیقی

راحله صدیقی عضو کمیتۀ رهبری میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول،...