اخبار

مناسبت ها

اطلاعیه های مطبوعاتی

  • همایش صلح زنان پیشتازافغان ۲۰۲۰ – اعلامیه

    در همایش صلح زنان پیشتاز افغان سال 2020، تعدادی از زنان افغان از ولایات، کابل و افغان‌های مقیم خارج که در این نشست تاریخی گرد هم آمده بودند، بار دیگر خواستار صلح شدند. این همایش که از سوی شبکۀ زنان افغان با همکاری میکانیزم افغانستان برای صلح همه شمول برگزار شده بود، با توافق روی

    نوامبر 23, 2020
  • اعلامیۀ مطبوعاتی میکانیزم همه شمول برای صلح افغانستان

    جامعۀ مدنی افغانستان افتخار می‌کند که افتتاح و موجودیت رسمی میکانیزم همه شمول را اعلان می‌کند.  میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول یک میکانیزم جدید، ابتکاری، مستقل، بی‌طرف و حمایوی جامعۀ مدنی در راستای   صلح همه‌شمول بوده که از سوی جامعۀ مدنی به میان آمده است. هدف میکانیزم کمک به طرف‌های افغان در مذاکرات صلح در

    سپتامبر 16, 2020